78d973c6386c6b8b879ba388ebb8a0c9.jpg

7220b541dae764041daa4cacb2c8fb4c.jpg

cdb35685570f3ad50c4990cfa2ca7ec8.jpg

564bb0e7439e062057d0ed2eae2544cf.jpg

982b2f3d9f2099ab6b0784f0a6ea3dfc.jpg

0268ea2dbb91def4224fb7779cc54bb4.jpg

5bb2fc039a071d6ae47024dd5061e5c0.jpg

92a06f94d38cdec54d5eeccbaa07f8e1.jpg

0e3001e50a2dbddf789507c6282a656f.jpg

c8594b4c23b380db5a3ef9ecc6f6eccc.jpg

2f771f2f2f2a68e3f6a579fbe1edfe34.jpg

e7be607c57def1f4b8e51d6e5e360999.jpg

ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2560

รรอ.รก.ผตร.อก. นายอภิจิณ โชติกเสถียร พร้อมคณะ ได้ร่วมตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2560 ที่ สอจ.เลย

ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/3486a7579f62199346770e2954b7a60b_S.jpg
สอจ.เลย ร่วมกับ บริษํท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด (มิตรภูหลวง) เป็นเจ้าภาพการจัดประชุม "เว้าจา พาข้าวงาน" ครั้งที่ 1/2562
28 ม.ค. 2562
media/k2/items/cache/d998fd1a2d2897b57679119fad3e9735_S.jpg
กิจกรรม 5ส ในสำนักงานของ สอจ.เลย
18 ม.ค. 2562
media/k2/items/cache/d5a450bfc7594b208758b61fbd5c2027_S.jpg
สอจ.เลย ร่วมงานพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราชและวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราชและวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
18 ม.ค. 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev