35adc06b1348008529d4129283c690a3.jpg

6dfd3e65117e6e214db0c9d6113aa65a.jpg

54456d9d61be723f5828c08143de2c40.jpg

bd3a22fdaf1a4350260845bcfcb6f236.jpg

393dd1de46a60670ba141682997c9550.jpg

3e7c997e53d2fc7a9398e1818d903fe4.jpg

dff844cf99d6353fa5af6b53d9174164.jpg

1cadf6220806b7b26eb5b31fe14b7a07.jpg

c8ce5f81c328f9a109bee0d4e09d1fcb.jpg

e1a231b1cf8e541dcac5ee4bbfb75d51.jpg

bfb18ed4b85d92edadb47b292d892197.jpg

546494f0823691371bd86a757846da1e.jpg

d3468b73e6d11fed01d2f4abb81814c0.jpg

9505acbcf48540d2e523689d562100c4.jpg

db04eddaf3a4d58c402783cb358f1afd.jpg

98727249b1b3a3fe0954a7e18382e303.jpg

97c0332ed7259df76e3238bbdd28748f.jpg

1b445b9623da2a6386ed80eab88be1ab.jpg

3528cecc56d30f1ad2085bf8940d5043.jpg

e945723b90cb7c88f57c5380b5ecba2a.jpg

d98412511bf38e105a10110f5ab4e31c.jpg

9dd385dbc533b841007adea99087ca0e.jpg

9a4037521e11be8889a7d2c313d19997.jpg

2c0a10a246801ac751d14252693df069.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/9d34912458d6c420864487ef68efd442_S.jpg
กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
26 ต.ค. 2563
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วครว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วครว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
20 ต.ค. 2563
รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขัน กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือกและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขัน กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือกและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
16 ต.ค. 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev