folder จัดซื้อจัดจ้าง

Documents

pdf ประกาศ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 63

By 3 download

Download (pdf, 268 KB)

ประกาศ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 63.PDF

pdf ประกาศ แผนจัดซื้อจัดจ้างรถยนต์

By 4 download

Download (pdf, 566 KB)

ประกาศ แผนจัดซื้อจัดจ้างรถยนต์.PDF

pdf ประกาศผล ผู้ชนะเช่ารถยนต์ พร้อมคนขับ 6 เดือน

By 3 download

Download (pdf, 246 KB)

ประกาศผล ผู้ชนะเช่ารถยนต์ พร้อมคนขับ 6 เดือน.pdf

pdf ประกาศผลผู้ชนะ

By 4 download

Download (pdf, 289 KB)

EB 5 (3.2) ประกาศผลผู้ชนะ.pdf

pdf ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคา เช่าเต้นท์

By 3 download

Download (pdf, 241 KB)

ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคา เช่าเต้นท์.PDF

pdf ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2563

By 3 download

Download (pdf, 133 KB)

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2563.pdf

pdf ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2562

By 3 download

Download (pdf, 59 KB)

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2562.pdf

pdf ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2562

By 3 download

Download (pdf, 70 KB)

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2562.pdf

pdf ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2562

By 3 download

Download (pdf, 67 KB)

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2562.pdf

pdf ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2563

By 3 download

Download (pdf, 113 KB)

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2563.pdf

pdf ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2563

By 3 download

Download (pdf, 158 KB)

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2563.pdf

pdf ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2563

By 3 download

Download (pdf, 88 KB)

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2563.pdf

pdf ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2563

By 3 download

Download (pdf, 75 KB)

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2563.pdf

pdf ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2563

By 3 download

Download (pdf, 3.45 MB)

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2563.pdf

pdf ผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 1 2563

By 3 download

Download (pdf, 70 KB)

ผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 1 -2563.pdf

pdf ผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 2 2563

By 3 download

Download (pdf, 103 KB)

ผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 2 - 2563.pdf

pdf ผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 3 2563

By 3 download

Download (pdf, 78 KB)

ผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 3-2563.pdf