วันพุธ, 21 กันยายน 2559 09:19

เข้าร่วมการสัมมนาชี้แจงแนวทางการดำเนินงานศูนย์ช่วยเหลือ SMEs (SMEs Rescue Center) ณ จังหวัดขอนแก่น

     วันที่ 20 ก.ย. 59 อุตสาหกรรมจังหวัดเลย  ได้มอบหมายให้ฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรม โดย นายโชคชัย น้อยกลิ่น หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรม พร้อมด้วย นายเชาวนันท์ มูลถวิล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมการสัมมนาชี้แจงแนวทางการดำเนินงานศูนย์ช่วยเหลือ SMEs (SMEs Rescue Center) ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ ที่ปรึกษา รวอ. มอบแนวทางการดำเนินงานของหน่วยงานเครือข่ายศูนย์ช่วยเหลือ SMEs