วันพุธ, 12 ตุลาคม 2559 19:21

ฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมออกบูธจัดนิทรรศการในงานแถลงข่าวบริษัทประชารัฐรักสามัคคีเลย (วิสาหกิจเพื่อสังคม)

     วันที่ 12 ตุลาคม 2559 ฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย ร่วมออกบูธจัดนิทรรศการในงานแถลงข่าวบริษัทประชารัฐรักสามัคคีเลย (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ณ โรงแรมใบบุญแกรนด์ จังหวัดเลย  โดยมีท่านคุมพล  บรรเทาทุกข์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  รวมถึง  รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และแขกผู้มีเกียรติเยี่ยมชมบูธของ สอจ.เลย