วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2562 15:00

ร่วมกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง" เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562

 

                                                                                     วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 นายชัยทัต  สมิตินนท์  อุตสาหกรรมจังหวัดเลย พร้อมด้วย

                                                                                     ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ สอจ.เลย ร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง 

                                                                                     เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562

                                                                                     ร่วมกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และประชาชน จังหวัดเลย โดย ผวจ.เลย

                                                                                     นายชัยวัฒน์  ชื่นโกสม เป็นประธาน ณ คลองบุ่งแสนฮาด ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย