วันพุธ, 15 พฤศจิกายน 2560 13:50

ร่วมกิจกรรมโครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2/2561

 

                                                                วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 นายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

                                                                ได้ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย ในกิจกรรม

                                                                โครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2/2561 ณ 

                                                                องค์การบริหารส่วนตำบลนาพึง อำเภอนาแห้ว โดยมีนายธงชัย  เมืองสนธิ์

                                                                หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผน  นายเชาวนันต์  มูลถวิล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

                                                                และนางสร้อยสุดา  ศาลาฤทธิ์  นักวิชาการมาตรฐาน  ให้การต้อนรับและอธิบาย

                                                                เกี่ยวกับกิจกรรมที่ให้บริการ ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย