วันพฤหัสบดี, 07 ธันวาคม 2560 11:15

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในสำนักงานกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอี ตามแนวประชารัฐ