วันพุธ, 03 มกราคม 2561 18:15

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการพัฒนาสถานประกอบการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาค OPOAI 4.0 ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประจำปี พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง