วันพุธ, 24 ตุลาคม 2561 11:17

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 การปรับปรุงอาคารสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด