วันพุธ, 08 มกราคม 2563 14:37

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เดือน ตุลาคม ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562)