ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/f34da2b3b36d877793fd0a142a4a15ab_S.jpg
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนตามมาตรฐาน มผช.เพื่อให้การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐของจังหวัดลพบุรี
15 มี.ค. 2562
media/k2/items/cache/78efe096185c8d0a1a7cde264b1b5926_S.jpg
จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐประจำจังหวัดลพบุรี ครั้งที่1/2562
15 มี.ค. 2562
media/k2/items/cache/9cf1329ff127ee1ce1b52a5db797800b_S.jpg
เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ”บุกตลาดออนไลน์ ด้วยการสร้างเนื้อหาสินค้า เพื่อพิชิตใจลูกค้าด้วยการสร้างแบรนด์ ในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปและเกษตรแปรรูป”
15 มี.ค. 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev