d1320e514c7e3c0c790e2d5faab8500e.jpg

158360a8ed45fac002a6ea47c099cfde.jpg

84f1d28c76fe1f99953b068e39216bb8.jpg

0638d177bfd29a11ece2eb500f872a8b.jpg

ef3ef2f14e661d257b2ad3c36c40ba08.jpg

26b6553ac0e286e3ce46261b26dccac3.jpg

dfa5ae68d769d8ac74b374222ebb5fa8.jpg

9e695b964fd6784f4f31c6766fcfc1ce.jpg

49336933aea35a6eaa0d9a185ec6c4b0.jpg

f046ab6c3f4ed5d194bff4c62394232b.jpg

108b7a5647d20206d8ae07de27352a47.jpg

01d20e32eb739067b954a0d2aba803a5.jpg

714fb22a04f1dba0019ab7b2d3005f0e.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/580e36cee2c01c762797cdee15aed6b3_S.jpg
รายงานการจัดฝึกอบรมโครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมในภูมิภาค
31 ก.ค. 2563
media/k2/items/cache/3d0738d25ce5bd1c6f219ad260e65f6b_S.jpg
ประชาสัมพันธ์เพื่อเข้ารับการคัดเลือกโครงการร่วมพัฒนาตลาดสนับสนุนช่วยเหลือผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)
25 มิ.ย. 2563
media/k2/items/cache/c377264940d008c12231fd3ca850fcc2_S.jpg
การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ครั้งที่ 3/2563
19 มิ.ย. 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev