ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/2aa3663c20feb1cfc0d1ecdd6dc8c800_S.jpg
ตรวจราชการแบบบูรณาการ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (จังหวัดลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท และสระบุรี) ตามประเด็นตรวจราชการรอบที่ ๒/๒๕๖๒
19 ส.ค. 2562
media/k2/items/cache/997dc859bea363f8ff2f590b0d6be888_S.jpg
นายประกอบ วิวิธจินดา ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมชมบ้านสวนขวัญ
19 ส.ค. 2562
media/k2/items/cache/1a6a61de81c14c4247604937253e1182_S.jpg
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับข้อร้องเรียนของ สอจ.ลพบุรี
06 ก.ค. 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev