ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/e0b3a21850cedaf81974cc6455fe3e91_S.jpg
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปรามปราบการทุจริตจังหวัดแม่ฮ่องสอน
25 ม.ค. 2564
media/k2/items/cache/259f9a235ddc507cb7045f75ab9a1e6d_S.jpg
ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.)จังหวัดแม่ฮ่องสอน
22 ม.ค. 2564
media/k2/items/cache/7404346b4f6eaa3697262ea9289c34a3_S.jpg
ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการพัฒนาสมาร์ทกริดที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
21 ม.ค. 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
  7. สัญญาจ้าง
next
prev