ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/0ea91f9cd6fc963e72c67c56c5fa00ec_S.jpg
ประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 1/2562
21 มี.ค. 2562
media/k2/items/cache/8842f0983bda612e82add9a8c293206c_S.jpg
อุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัด ครั้งที่ 2/2562
21 มี.ค. 2562
media/k2/items/cache/778981199654db95ca1ff739f1357590_S.jpg
กระทรวงอุตสาหกรรม ขอเชิญผู้ประกอบการสมัครเข้ารับการคัดเลือกรับรางวัลอุตสาหกรรมประจำปี พ.ศ.2562
20 มี.ค. 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
  7. สัญญาจ้าง
next
prev