ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/9f7ea2dc1ea2ab864e33ed588f49d4a8_S.jpg
หารือประเด็นเรื่อง ระเบียบกฎหมายเงื่อนไข ในการประกอบกิจการคัดแยกขยะจากชุมชน
23 พ.ค. 2562
media/k2/items/cache/e593f3f82f8275bdc156caa13ea24e0e_S.jpg
สอจ.แม่ฮ่องสอนร่วมกิจกรรมงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และดำเนินกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์
23 พ.ค. 2562
media/k2/items/cache/ca3394282ac1c9d2ccddda08b20d0f22_S.jpg
กิจกรรมโครงการหน่วยบริการเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดแม่ฮ่องสอน" ครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2562
23 พ.ค. 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
  7. สัญญาจ้าง
next
prev