ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/e6ca2e4b20d45ea567e9c03a33148136_S.jpg
ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
20 ต.ค. 2563
media/k2/items/cache/b58f6316b3fa0c883887902607aa7643_S.jpg
สอจ.แม่ฮ่องสอน ปลูกต้นไม้ บำรุงรักษาต้นไม้ และรดน้ำต้นไม้ ตามโครงการ “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ” พ.ศ. 2563
20 ต.ค. 2563
media/k2/items/cache/6f6a1b79102bfbd51f19c62c0cb343c7_S.jpg
พบปะผู้ประกอบการ บริษัท วี อีโค จำกัด จังหวัดแม่ฮ่องสอน
19 ต.ค. 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
  7. สัญญาจ้าง
next
prev