ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/72302ccd2180726fde3a55086dc25687_S.jpg
โครงการ “จิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถาน” เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน ปีมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯพระบรมราชินี
18 พ.ค. 2563
media/k2/items/cache/67cc87e63b751e18f6861dabb36157d4_S.jpg
ประชุมการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ...
01 พ.ค. 2563
media/k2/items/cache/473734da2dbb5dceb01de7dec8325067_S.jpg
พิธีรดน้ำขอขมา (กั่นตอ) ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และพระเถระชั้นผู้ใหญ่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2563
30 เม.ย. 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
  7. สัญญาจ้าง
next
prev