ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/01c76959c1a89a42b5e89ea4823b982f_S.jpg
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 1/2564
27 ม.ค. 2564
media/k2/items/cache/2be061c2b6449abf6812de42524d71ab_S.jpg
รับฟังการชี้แจงแนวทางการรายงานผลการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในระบบสารสนเทศสนับสนุนการตรวจราชการ (i-inspector) ผ่านระบบ ZOOM
27 ม.ค. 2564
media/k2/items/cache/e0b3a21850cedaf81974cc6455fe3e91_S.jpg
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปรามปราบการทุจริตจังหวัดแม่ฮ่องสอน
25 ม.ค. 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
  7. สัญญาจ้าง
next
prev