ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/1aaaeb4f9801ef9ad61ee4209cbbdead_S.jpg
พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติกลุ่มสมาชิกเครือข่ายอุตสาหกรรมสิ่งแวดล้อมและสถานประกอบที่ผ่านเกณฑ์ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ.2562
04 ธ.ค. 2562
media/k2/items/cache/1942a14ffec1beaf2214fc67653269a8_S.jpg
รับฟังการชี้แจงภารกิจการป้องกันและปรามปราบการทุจริต ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System )
04 ธ.ค. 2562
media/k2/items/cache/dc044eecb9cbb253c992b47670fc6e64_S.jpg
ร่วมโรงทานในพิธีอันเชิญพระบรมสารีริกธาตุและต้นศรีมหาโพธิ์จากประเทศศรีลังกา และกิจกรรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
14 พ.ย. 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
  7. สัญญาจ้าง
next
prev