ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/1311a2bf470c1ffa0cfb36bf0226c80c_S.jpg
ร่วมพิธีเปิดงาน “ประชารัฐพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ของดีวิถีแม่ฮ่องสอน”
21 ก.ย. 2563
media/k2/items/cache/1149efcf0e0a537e1ac55472036e9d20_S.jpg
นายบรรจง สุกรีฑา ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่เยี่ยมสถานประกอบการในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
17 ก.ย. 2563
media/k2/items/cache/3cf6490e895c8369a301f61645ffff6e_S.jpg
นายบรรจง สุกรีฑา ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ตรวจราชการ สอจ. แม่ฮ่องสอน รอบ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563
14 ก.ย. 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
  7. สัญญาจ้าง
next
prev