ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/d33c45c282e66312cd85d2a1709e8253_S.jpg
โครงการป้องกันและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดมหาสารคาม เดือนกรกฎาคม 2563 (จังหวัดเคลื่อนที่)..
10 ก.ค. 25631
media/k2/items/cache/ca66cf1c816e8f4f60bd66f1aa4ff795_S.jpg
กิจกรรมรวมพลังสตรีอาสาพัฒนา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
26 มิ.ย. 25631
media/k2/items/cache/ef3c3b109d8c111113fcf8fd59307eae_S.jpg
การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรม แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
17 มิ.ย. 25631
วันที่ 17 มิ.ย. 2563 เวลา 09.00 น.นางวัฒนพรรณ ชัยสิทธิ์ อุตสาหกรรมจังหวัดมหาวารคาม มอบหมายให้ นางวนิดา บัวลาด หก.สอ. เข้าร่วมสังเกตการณ์  ณ โรงแรมตักสิลา จ.มหาสารคาม โดยมี บริษัท ออราเคิล อินเฟอร์ ...

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev