ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/25e112afa61aced9f0e6b4108a119069_S.jpg
โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม จังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
20 ม.ค. 25631
วันที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นางวัฒนพรรณ  ชัยสิทธิ์ อุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม ได้เป็นประธานเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม จังหวัดมหาสารคาม ...
media/k2/items/cache/92a654a5c667362cda4bcc8eb0a55cc9_S.jpg
วันร่วมน้ำใจกาชาดมหาสารคาม ประจำปี 2563
09 ม.ค. 25631
วันที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. นางวัฒนพรรณ  ชัยสิทธิ์ อุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สอจ.มค. มอบสิ่งของเพื่อเป็นรางวัลในงานประเพณีบุญเบิกฟ้าและกาชาดจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2563 ...
media/k2/items/cache/9491d50803e246d946bfd0bece159ad7_S.jpg
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และมอบประกาศเกียรติคุณเพื่อเชิดชูเกียรติการดำเนินงานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) จังหวัดมหาสารคาม ...
12 ธ.ค. 25621

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev