วันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 09.00น. นายภูปาณัสม์ ผดุงอรรถ อุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย นายอารยะ เนตวงษ์ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม เข้าร่วมโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน จังหวัดมหาสารคาม (จังหวัดเคลื่อนที่) ประจำจังหวัดมหาสารคาม โดยมี นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นางวริฐา จันทรา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการ ณ โรงเรียนบ้านดอนดู่ วังบอน หมู่ที่ 7 ตำบลหัวดง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุม/อภิปรายภายในหน่วยงาน เพื่อแลกเปลี่ยนหรือให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
การประชุม/อภิปรายภายในหน่วยงาน เพื่อแลกเปลี่ยนหรือให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
08 ก.ค. 25621
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
08 ก.ค. 25621
มาตรการ/แนวทาง บริหารหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต  ประจำปีงบประมาณ     พ.ศ. 2562
มาตรการ/แนวทาง บริหารหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
08 ก.ค. 25621

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev