ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/700cd445a3a8b85f8acee1ed5914b18e_S.jpg
ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารส่วนท้องถิ่นเขต 24 จังหวัดมหาสารคาม
13 พ.ย. 25621
media/k2/items/cache/46af7502a321f98cd3f6851ccb46969b_S.jpg
ประชาสัมพันธ์ “สินเชื่อ SME โตไว ไทยยั่งยืน” ภายใต้กองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐ วงเงิน 3,000 ล้านบาท ให้กับกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด โดยเปิดรับคำขอตั้งแต่วันที่ 15 พ.ย. 62 เป็นต้นไป
05 พ.ย. 25621
media/k2/items/cache/acbe976d05fe73fb060bbccf1be9207b_S.jpg
พิธีมอบใบรับรองให้แสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)
30 ต.ค. 25621

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev