ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/44290e15bfc8e4a27e9c1633c5732579_S.jpg
กิจกรรมจิตอาสา
29 ก.ย. 25631
วันที่ 24 กันยายน 2562 เวลา ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ศอ.จิตอาสาพระราชทาน จังหวัดูหาสารคามม จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ บริเวณโรงพยาบาลมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม โดยมีเจ้าหน้าที่จาก ...
media/k2/items/cache/d33c45c282e66312cd85d2a1709e8253_S.jpg
โครงการป้องกันและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดมหาสารคาม เดือนกรกฎาคม 2563 (จังหวัดเคลื่อนที่)..
10 ก.ค. 25631
media/k2/items/cache/ca66cf1c816e8f4f60bd66f1aa4ff795_S.jpg
กิจกรรมรวมพลังสตรีอาสาพัฒนา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
26 มิ.ย. 25631

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev