วันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 09.00น. นายภูปาณัสม์ ผดุงอรรถ อุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย นายอารยะ เนตวงษ์ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม เข้าร่วมโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน จังหวัดมหาสารคาม (จังหวัดเคลื่อนที่) ประจำจังหวัดมหาสารคาม โดยมี นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นางวริฐา จันทรา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการ ณ โรงเรียนบ้านดอนดู่ วังบอน หมู่ที่ 7 ตำบลหัวดง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/5be604f042f28ff9543ad2f5d9d79877_S.jpg
สภากาแฟ เดือนพฤษภาคม 2562
15 พ.ค. 25621
media/k2/items/cache/6ff4e13ee36d4984488ca24890193ebe_S.jpg
ประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนโกสุมพิสัย
14 พ.ค. 25621
media/k2/items/cache/3c485a406b6b8bf61d12cf8e3980afd0_S.jpg
พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
25 เม.ย. 25621
  วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562  นายภูปาณัสม์  ผดุงอรรถ  อุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม  มอบหมายให้นายยุทธพงษ์  พันธะไชย ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม  นางสาวณิษา  สารรัตน์ ...

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev