ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/a5a4d5452385cd78873c4642a08d38b8_S.jpg
ประกาศคณะกรรมการอ้อย เรื่อง การจดทะเบียนชาวไร่อ้อยและหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อย ประจำปี 2562 ครั้งที่ 3
08 ม.ค. 2563
media/k2/items/cache/cf39ac07371f4e85cc809fc3908c9d25_S.jpg
กิจกรรมวันรวมน้ำใจ ช่วยกาชาดประจำปี พ.ศ. 2563
06 ม.ค. 2563
media/k2/items/cache/dbb35d2a39c267232f896e7d03f40a1c_S.jpg
พิธีเปิดงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติประจำปี 2563
06 ม.ค. 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev