ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/c67900729ab1dc3f77ed8098870e1d3b_S.jpg
โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของเกษตรอุตสาหกรรมและขับเคลื่อนศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมพเพื่อพัฒนาวิสาหกิจสู่ตลาด 4.0 (OPOAI+Mini ITC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
24 ก.ย. 2563
media/k2/items/cache/b0b08bb1e0d462dc84f98771e582a6fc_S.jpg
ประกาศเจตนารมณ์ "จังหวัดมุกดาหาร เป็นจังหวัดคุณธรรม"
24 ก.ย. 2563
media/k2/items/cache/0555b893fc53c0160f8dadc9955ef5e8_S.jpg
250 ปี รวมพลังคนดี ศรีมุกดาหาร
24 ก.ย. 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev