ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/b5bf0ec35ce15a911e7266bb6958bc99_S.jpg
ประชุมร่วมหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อติดตามสถานการณ์การค้าชายแดนในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร
17 พ.ค. 2562
media/k2/items/cache/f65bfcd653077e9201bd7a9d3d7476e5_S.jpg
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดทำเหรียญที่ระลึก ในงานพิธีเปิดอนุสาวรีย์พระยาจันทรศรีสุราช อุปราชมันธาตุราช (จันทกินรี)
17 พ.ค. 2562
media/k2/items/cache/13486a857b34ed44d2e47a4ab55eeefe_S.jpg
ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 2/2562
17 พ.ค. 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev