folder EB16 แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร

Documents

pdf แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

By 30 download

Download (pdf, 823 KB)

แผนการประเมินความเสี่ยง 2563.pdf