วันพุธ, 30 กรกฎาคม 2557 15:29

กิจกรรมการฝึกอบรมเรื่อง “ฝึกอบรม/สัมมนาทางวิชาการ/กฎหมาย”

ฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมจัดกิจกรรมการฝึกอบรม เรื่อง “ฝึกอบรม/สัมมนาทางวิชาการ/กฎหมาย” โดย วิทยากรภายนอก คุณ มานพ ระหงษ์ มีกลุ่มอาชีพเข้าร่วมฝึกอบรมสมมนา ทั้งหมด 50 ราย ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร