วันศุกร์, 01 พฤศจิกายน 2562 11:26

ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร