วันศุกร์, 19 กุมภาพันธ์ 2559 11:57

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร (Mukdahan Special Development Zone)

ศักยภาพจังหวัดมุกดาหาร และความคืบหน้า

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร ณ 20-2-2559

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร (Mukdahan Special Development -Zone)