วันพุธ, 25 มกราคม 2560 18:33

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะสอบข้อเขียนและสอบภาคปฏิบัติมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะสอบสัมภาษณ์