วันศุกร์, 20 เมษายน 2561 16:02

ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงานสนับสนุนการบริการของศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต (ITC) ตำแหน่งนักวิชาการอุตสาหกรรม