วันพฤหัสบดี, 04 ตุลาคม 2561 11:13

ข้อกำหนดการจ้าง การจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนด้านงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน