วันพุธ, 16 ตุลาคม 2562 15:19

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โครงการจ้างเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง