วันพุธ, 16 ตุลาคม 2562 15:23

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โครงการจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง