วันพฤหัสบดี, 14 พฤศจิกายน 2562 09:57

เปิดรับจดทะเบียนชาวไร่อ้อยและหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อย ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เปิดรับจดทะเบียนชาวไร่อ้อยและหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อย ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2

โดยชาวไร่อ้อยที่ประสงค์จะจดทะเบียนชาวไร่อ้อยและหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อย สามารถยื่นคำร้องขอจดทะเบียน ได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 29 พฤศจิกายน 2562 (เว้นวันหยุดราชการ) ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ณ เขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย 1 - 8 และหน่วยประจำโรงงานน้ำตาลทั้ง 57 แห่งทั่วประเทศ

ขอให้ชาวไร่อ้อยที่ประสงค์จดทะเบียน ตรวจสอบคุณสมบัติและหลักฐานประกอบคำขอ ได้จากประกาศในเว็บไซต์สำนักงาน www.ocsb.go.th หัวข้อ “ประกาศ-คำสั่ง” หรือที่ลิงค์ http://www.ocsb.go.th/…/OCSBActiv…/fileupload/11114-7965.pdf