ข่าวประชาสัมพันธ์ กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอี ตามแนวประชารัฐ

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบธุรกิจที่อยู่ในข่ายสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐจังหวัดนครปฐม ขอรับการสนับสนุนทั้งในรูปกิจการเดียวหรือกลุ่มกิจการ สามารถยื่นคำขอรับการสนับสนุนได้ที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม

ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/fcf2280b7c70f3d8aba63c9bc286ffe4_S.jpg
การลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเบื้องต้นของผู้เข้าร่วมโครงการค่าใช้จ่ายแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 1 จังหวัด 1 ชุมชน (One Province One Agro-Industrial Community : OPOAI-C) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
25 ม.ค. 2564
media/k2/items/cache/983dddf6a53eb87cd1a384b4a67f7165_S.jpg
การลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเบื้องต้นของผู้เข้าร่วมโครงการค่าใช้จ่ายแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 1 จังหวัด 1 ชุมชน (One Province One Agro-Industrial Community : OPOAI-C) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
21 ม.ค. 2564
media/k2/items/cache/d99408ec8a7d4350d0ad7e699e6a5cc5_S.jpg
การเปิดรับคำขอกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐ โครงการสินเชื่อ เสริมพลัง สร้างอนาคต SME ไทย ประจำปี 2564
11 ม.ค. 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev