ข่าวประชาสัมพันธ์ กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอี ตามแนวประชารัฐ

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบธุรกิจที่อยู่ในข่ายสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐจังหวัดนครปฐม ขอรับการสนับสนุนทั้งในรูปกิจการเดียวหรือกลุ่มกิจการ สามารถยื่นคำขอรับการสนับสนุนได้ที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม

ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/33e9b4c77d931e9e0a07ef404ff0a9a6_S.jpg
โครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563 จังหวัดนครปฐม
22 ต.ค. 2563
media/k2/items/cache/362fc81692f9a1a8902c362866078d4b_S.jpg
การจัดกิจกรรม "วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563" จังหวัดนครปฐม
14 ต.ค. 2563
media/k2/items/cache/04f79267808fa9c6ec33dac62f9a235f_S.jpg
ข้อมูลเปิดเผยด้านความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และสารเคมี เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตราการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA ของ บริษัท ไทยกลูโคส ...
09 ต.ค. 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev