ข่าวประชาสัมพันธ์ กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอี ตามแนวประชารัฐ

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบธุรกิจที่อยู่ในข่ายสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐจังหวัดนครปฐม ขอรับการสนับสนุนทั้งในรูปกิจการเดียวหรือกลุ่มกิจการ สามารถยื่นคำขอรับการสนับสนุนได้ที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม

ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/2ea8098151d3915b4167604fe42a85a5_S.jpg
ลงพื้นที่สำรวจฯ โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตรอุตสาหกรรม และขับเคลื่อนศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม เพื่อวิสาหกิจสู่ตลาด 4.0 (OPOAI + Mini ITC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
05 ส.ค. 2563
media/k2/items/cache/c67900729ab1dc3f77ed8098870e1d3b_S.jpg
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติด้านพัฒนาอุตสาหกรรม แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565 กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล (จังหวัดนครปฐม, นนทบุรี, ปทุมธานี และสมุทรปราการ) ปีงบประมาณ พ.ศ. ...
04 ส.ค. 2563
media/k2/items/cache/b0b08bb1e0d462dc84f98771e582a6fc_S.jpg
การสัมนาชี้แจงโครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของเกษตรอุตสาหกรรมและขับเคลื่อนศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาวิสาหกิจสู่ตลาด 4.0 (OPOAI+Mini ITC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
04 ส.ค. 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev