d113ad24ad8e806ab94bc8eac072c2c0.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์ กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอี ตามแนวประชารัฐ

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบธุรกิจที่อยู่ในข่ายสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐจังหวัดนครปฐม ขอรับการสนับสนุนทั้งในรูปกิจการเดียวหรือกลุ่มกิจการ สามารถยื่นคำขอรับการสนับสนุนได้ที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม

50838f548072ebaebd925bb135a2d57c.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์การสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบธุรกิจที่อยู่ในข่ายสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐจังหวัดนครปฐม ขอรับการสนับสนุนทั้งในรูปกิจการเดียวหรือกลุ่มกิจการ สามารถยื่นคำขอรับการสนับสนุนได้ที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม เลขที่ 111 หมู่ 6 ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม โทร 0 3434 0311 ต่อ 102 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน - 31 มกราคม 2562 หรือจนกว่าวงเงินจะหมดก่อน ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ Download เอกสารคำขอสินเชื่อได้ที่ http://www.smessrc.com/ , http://www.smessrc.com/banner-mainหรือ http://www.industry.go.th/nakhonpathom/ รายละเอียดตามลิ้งค์ที่แนบ และสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณรัชกร อัครดำรงโชค โทร. 09-0156-8964 , คุณรุ่งนภา แก้วอยู่ โทร.09-8568-6145 , คุณพิชชาภัสร์ เจริญชัยสมบัติ โทร.08-8521-4205

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามมาตรการยกระดับเศรษฐกิจฐานชุมชน (Local Economy) และสินค้าอุตสาหกรรมชุมชน

66daa9fa3f25bb06d19d7da0c5ed0a63.jpg

a6886b7414310883f917d43b3fad3600.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/82b9c5f206db9c0ad33492c12ebf6d8e_S.jpg
ขอความร่วมมือโรงงานอุตสาหกรรมในการลดกำลังการผลิต และควบคุมการระบายมลพิษอากาศจากการประกอบกิจการ
24 ม.ค. 2563
media/k2/items/cache/feb3c43b26aae66cdda62b25099030dc_S.jpg
ประกาศรับสมัครที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ชุดที่ 1 (พ.ศ.2563 - 2565) เพิ่มเติม และการประเมินผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน
14 ม.ค. 2563
media/k2/items/cache/c6990070920e6056bf20578a62695606_S.jpg
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครโครงการเพื่อขอรับความช่วยเหลือเพื่อการปรัับตัวของภาคการผลิตและภาคบริการที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า ปีงบประมาณ 2564
13 ม.ค. 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev