ข่าวประชาสัมพันธ์ กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอี ตามแนวประชารัฐ

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบธุรกิจที่อยู่ในข่ายสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐจังหวัดนครปฐม ขอรับการสนับสนุนทั้งในรูปกิจการเดียวหรือกลุ่มกิจการ สามารถยื่นคำขอรับการสนับสนุนได้ที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม

ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/4dae6cf74b5da90083e567687c5b059d_S.jpg
ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและสานเสวนาเพื่อพัฒนาและยกระดับสู่โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่มีคุณค่าต่อสังคม (จังหวัดนครปฐม)
09 ก.ค. 2563
media/k2/items/cache/bbbe858efe13943d9bbebfe9af38f434_S.jpg
การปฏิบัติการตรวจติดตามของคณะทำงานตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครปฐม ลงพื้นที่ตรวจอำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
02 ก.ค. 2563
media/k2/items/cache/ba20f8d037e4497d4062f299fe185886_S.jpg
แจ้งเตือนให้โรงงานเฝ้าระวังและประกอบกิจการด้วยคามระมัดระวังในช่วงสถานการณ์โควิด - ๑๙
01 ก.ค. 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev