ข่าวประชาสัมพันธ์ กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอี ตามแนวประชารัฐ

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบธุรกิจที่อยู่ในข่ายสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐจังหวัดนครปฐม ขอรับการสนับสนุนทั้งในรูปกิจการเดียวหรือกลุ่มกิจการ สามารถยื่นคำขอรับการสนับสนุนได้ที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม

ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/d70c8b2af65a18e365463a5a27caac9e_S.jpg
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ฉลาก ด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop
15 ก.ย. 2563
media/k2/items/cache/853c79bd6f50a3d9f29298027b233fd4_S.jpg
ลงพื้นที่ตรวจติดตาม SMEs ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน พัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ
18 ส.ค. 2563
media/k2/items/cache/3bac1358490a1aff4f579250d3471500_S.jpg
โครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสถานประกอบการอุตสาหกรรม จังหวัดนครปฐม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
10 ส.ค. 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev