ข่าวประชาสัมพันธ์ กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอี ตามแนวประชารัฐ

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบธุรกิจที่อยู่ในข่ายสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐจังหวัดนครปฐม ขอรับการสนับสนุนทั้งในรูปกิจการเดียวหรือกลุ่มกิจการ สามารถยื่นคำขอรับการสนับสนุนได้ที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม

ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/4940effd74465997ee08dd138e5526b7_S.jpg
ขอความร่วมมือโรงงานอุตสาหกรรมลดกำลังการผลิต และควบคุมการระบายมลพิษอากาศจากการประกอบกิจการ และปฏิบัติตามข้อแนะนำในการลดฝุ่นละอองจากการใช้หม้อน้ำหรือหม้อต้ม
25 พ.ย. 2563
media/k2/items/cache/bf674a2fecf6e1237fa344262162fb40_S.jpg
พระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจใน พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ และโครงการจิตอาสาพระราชทาน
24 พ.ย. 2563
media/k2/items/cache/e8496535652b3ff94c3eaacf9a04cafe_S.jpg
โครงการจังหวัดพบประชาชน และหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดนครปฐม ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563
24 พ.ย. 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev