folder การจัดการเรื่องร้องเรียน

Documents

pdf EB13(2) คำสั่งการมอบหมายเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดการเรื่องร้อนเรียน ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม

By 33 download

Download (pdf, 1.47 MB)

EB13(2) คำสั่งการมอบหมายเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดการเรื่องร้อนเรียนฯ.pdf

pdf EB2 (5) สรุปผลรายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องเรื่องร้อน ไตรมาสที่ 1 - 3

By 44 download

Download (pdf, 813 KB)

EB2 (5) สรุปผลรายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องเรื่องร้อน ไตรมาสที่ 1 - 3.pdf