วันพฤหัสบดี, 12 ธันวาคม 2556 22:48

วิสัยทัศน์

                                         

 

 

 

                       ยกระดับภาคอุตสาหกรรมทุกระดับด้วยนวัตกรรมสู่เมืองอุตสาหกรรมนิเวศ ”