วันอังคาร, 02 ตุลาคม 2561 15:55

ข้อกำหนดการจ้างงาน (Terms of Reference TOR) ตำแหน่ง นักวิชาการมาตรฐาน โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน การดำเนินงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562