วันพุธ, 24 ตุลาคม 2561 10:39

ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง ประกวดราคาเช่ารถตู้โดยสารไม่ต่ำกว่า 12 ที่นั่ง พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)