วันอังคาร, 30 เมษายน 2562 15:47

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญยหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2562 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2562)

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญยหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2562 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2562)