หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ลุยตรวจเข้มโรงงาน จ.อ่างทอง

08 ก.พ 2562

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 นายจุลพงษ์ ทวีศรี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นายประกอบ วิวิธจินดา ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นายอำนวย สุวรรณรักษ์ อุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุมกับนายประมวล มุ่งมาตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือแนวทางในการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของบริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) พร้อมกันนี้ได้ให้คำแนะนำในการแก้ไขปรับปรุงกระบวนการผลิตและระบบขจัดมลพิษแก่โรงงาน อันเป็นประโยชน์ในการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนต่อไป ณ ห้องประชุมโพธิ์ทอง ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง จากนั้นในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 คณะหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบการประกอบกิจการของโรงงาน และลงพื้นที่พบปะกับผู้นำชุมชน และประชาชนบริเวณโดยรอบโรงงานสอบถามข้อเท็จจริงเพื่อค้นหาสาเหตุของปัญหาข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ชุมชนถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของกระทรวงอุตสาหกรรมในการดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการของภาคอุตสาหกรรม