รัฐมนตรี สมชายฯ ลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ

12 ก.พ 2562

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562) เวลา 15.30น. นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) โดยบูรณาการร่วมกับอำเภอบางเสาธง ซึ่งมีนายกำธร เวหน นายอำเภอบางเสาธง นายสมพล โนดไธสง อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ สภ.บางเสาธง และองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง ร่วมลงพื้นที่

จากการลงตรวจเยี่ยมบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทอุตสาหกรรมชั้นนำด้านการเกษตร ปศุสัตว์ และผลิตภัณฑ์อาหารจากเนื้อไก่พบว่า โรงงานมีมาตรการในการควบคุม ดูแล และกำกับกระบวนการผลิตเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด โดยเฉพาะเรื่องการป้องกันมลพิษทางอากาศทั้งกลิ่นและฝุ่นละออง นอกจากนี้ได้กำชับให้โรงงานปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองอย่างเคร่งครัดต่อไป