วันศุกร์, 04 มกราคม 2562 16:17

ประชุมคณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และกำหนดราคากลางโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมการค้า การลงทุน ค่าใช้จ่ายการสร้างนวัตกรรมอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปสู่ตลาดโลก ในพื้นที่ภาคกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม ดำเนินการจัดประชุมการกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และกำหนดราคากลางครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมการค้า การลงทุน ค่าใช้จ่ายการสร้างนวัตกรรมอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปสู่ตลาดโลก ในพื้นที่ภาคกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมีอุตสาหกรรมจังหวัดและตัวแทน 6 จังหวัด (นครปฐม, อ่างทอง, ลพบุรี, พระนครศรีอยุธยา, นนทบุรี, กาญจนบุรี) ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม