วันพุธ, 09 มกราคม 2562 21:32

พิธีประกาศเจตนารมณ์และลงนามในความร่วมมือการจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดนครปฐม

วันที่ 9 มกราคม 2562 นายสมคิด ตัณฑศรีสุข อุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม มอบหมายกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม โดยนายทำนอง แท่นทอง เจ้าพนักงานตรวจโรงานชำนาญร่วมพิธีประกาศเจตนารมณ์และลงนามในความร่วมมือการจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดนครปฐม ณ ห้องประชุมสิริวรปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยมี นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผวจ.นฐ. เป็นประธาน วัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการระหว่างภาครัฐ เอกชนและประชาชน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหามูลขยะมูลฝอยของประเทศ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม