วันพฤหัสบดี, 10 มกราคม 2562 13:44

ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดนครปฐม

วันที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. นางพฤนทารี ทองคำ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม รับมอบหมายจากนายสมคิด ตัณฑศรีสุข อุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP ณ ห้องกิ่งทองโรงแรมเวล อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม