วันพฤหัสบดี, 17 มกราคม 2562 08:34

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสั่งจอง ผลิตภัณฑ์ ร้านจิตอาสา 904

        ด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดงาน อุ่นไอรัก คลายความหนาว "สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์" ระหว่างวันที่ 9 ธัวาคม 2561 ถึง วันที่ 19 มกราคม 2562 ณ บริเวณพระลานพราชวังดุสิต และสนามเสือป่า เขตดุสิต กทม. โดยภายในงานมีการจำหน่ายสินค้าจิตอาสา ร้านในพระบรมวงศานุวงศ์ และร้านจำหน่ายสินค้ารับเชิญ ในการนี้ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม ขอเชิญชวนภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้งภาคประชาชนในภูมิภาคได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนสินค้าดังกล่าว ตามลิ้งค์ที่แนบมาพร้อมนี้