วันศุกร์, 18 มกราคม 2562 11:39

ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวชุมชน หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (CIV) จังหวัดนครปฐม

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม ขอความร่วมมือผู้ประกอบการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวชุมชน หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (CIV) จังหวัดนครปฐม "บ้านศาลาดิน" หมู่ 3 ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทฑมณฑล จังหวัดนครปฐม และ "เกาะลัดอีแท่น" ตำบลไร่ขิง/ บางเตย/ ทรงคนอง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม รายละเอียดตามลิ้งค์ที่แนบ