วันศุกร์, 01 กุมภาพันธ์ 2562 10:00

การลงพื้นที่ตรวจแหล่งกำเนิดฝุ่นละออง PM 2.5 ในจังหวัดนครปฐม

จากสถานการฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในพื้นที่จังหวัดนครปฐมพบค่าเกินมาตรฐาน โดยมีแหล่งกำเนิด เช่นรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลที่มีควันดำ และโรงงานอุตสาหกรรมที่มีระบบควบคุมมลพิษที่ไม่ได้มาตรฐาน รวมถึงการเผาขยะ เผาอ้อย เป็นต้น เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยนายประกอบ วิวิธจินดา ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม, นายสมคิด ตัณฑศรีสุข อุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม, รอง ผอ.รักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครปฐม, นายอำเภอสามพราน,นายอำเภอนครชัยศรี, ผอ.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม, สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม, ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรนครชัยศรี ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจโรงงานอุตสาหกรรมจำนวน 3 แห่ง ได้แก่

1. บริษัท ยูไนเต็ดไวเนอรี่ แอนด์ดิสทิลเลอรี่ จำกัด ตำบลนครชัยศรี อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

2. บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรีส์ จำกัด ตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

3. บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด (บะหมี่ไวไว) ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

โดยขอความร่วมมือและให้คำแนะนำเจ้าของสถานประกอบการร่วมกันลดมลพิษโดยการวางระบบควบคุมมลพิษให้ได้มาตรฐาน รวมถึงดำเนินกิจการให้เป็นไปตามกฎหมาย ตลอดจนเฝ้าระวังผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อประชาชน ทั้งนี้จากการลงพื้นที่ไม่พบสถานประกอบการกระทำผิดตามกฎหมายแต่อย่างใด