วันพฤหัสบดี, 14 กุมภาพันธ์ 2562 15:54

ประชุมคณะทำงานด้านเศรษฐกิจ เพื่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของประเทศไทย ในปี 2562

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานพาริชย์จังหวัดนครปฐม กำหนดจัดการประชุมคณะทำงานด้านเศรษฐกิจ เพื่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของประเทศไทย ในปี 2562  ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดนครปฐม ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายสมคิด ตัณฑศรีสุข อุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้นางพฤนทารี ทองคำ นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม และปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน เป็นผู้แทนอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานด้านเศรษฐกิจฯ ครั้งนี้