วันจันทร์, 08 กรกฎาคม 2562 09:56

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนการรับสมัครจิตอาสาที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านระบบไฟฟ้า โครงการ "จิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถานในจังหวัดนครปฐม" เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในปีมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี

ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนการรับสมัครจิตอาสาที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านระบบไฟฟ้า โครงการ "จิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถานในจังหวัดนครปฐม" ร่วมกิจกรรมตรวจสอบไฟฟ้าอาคารและสิ่งก่อสร้าง ตลอดจนศาสนสถานสำคัญในจังหวัดนครปฐม จำนวน 69 แห่ง เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในปีมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี หากมีข้อสงสัยใดๆ สามารถสอบถามตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มนโนบายและแผนงงาน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม หมายเลขโทรศัพท์ 0 3434 0311 ต่อ 101