วันอังคาร, 30 กรกฎาคม 2562 10:50

การดำเนินการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562 วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562 พสกนิกรทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในจังหวัดนครปฐม ดำเนินการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยประกอบพิธีดังนี้

1. เวลา 07.00 น. พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร จำนวน 68 รูป และพิธีไถ่ชีวิตโค กระบือ ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดนครปฐม

2. เวลา 08.15 น. พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดนครปฐม

3. เวลา 09.00 น. กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคู คลอง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ บริเวณศาลเจ้าใต่เทียงอ่องกง (แป๊ะกง) สะพาน1 ถนนพระประโทน-บ้านแพ้ว ตำบลธรรมศาลา อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

4. เวลา 10.00 น. พิธีเปิดโครงการ 1จังหวัด 1ถนนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ถนนเทศา (หน้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานครปฐม)

5. เวลา 14.00 น. พิธีเปิดโครงการ 1จังหวัด 1ถนนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ แยก ว.อุดร ต.ท่าตำหนัก อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

6. เวลา 18.00 น. พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดนครปฐม