วันจันทร์, 05 สิงหาคม 2562 09:52

โครงการ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม ขอเชิญชวนข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนทุกท่าน เข้าร่วมโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยร่วมปลูกต้นไม้อย่างน้อยคนละ 1 ต้น พร้อมทั้งลงทะเบียนการปลูกต้นไม้ผ่านทางเว็บไซต์ https://plant.forest.go.th/login