วันอังคาร, 20 สิงหาคม 2562 09:40

การทอดถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีพุทธศักราช 2562

           ด้วยกระทรวงอุตสาหกรรมมีกำหนดการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีพุทธศักราช 2562 ไปทอดถวาย ณ วัดบวรมงคลราชวรวิหาร แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ในวันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานและมอบทุนการศึกษาให้แก่ โรงเรียนวัดบวรมงคล โรงเรียนศิริมงคลศึกษา และโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบวรมงคลราชวรวิหาร 

           สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม จึงขอเชิญชวนมายังท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมบุญกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงอุตสาหกรรมและมอบทุนการศึกษา หรือร่วมทำบุญทอดผ้ากฐินของหน่วยงานส่วนราชการต่างๆ โดยท่านสามารถส่งเงินร่วมทำบุญกุศลได้ที่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม เลขที่ 111 หมู่ที่ 6 ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000 หรือโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี“เพื่อการกุศลสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม” เลขที่บัญชี 719-0-74495-9 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสี่แยกสนามจันทร์ ภายในวันที่ 25 กันยายน 2562 ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มนโยบายและแผนงาน โทรศัพท์ 0 3434 0311 – 3 ต่อ 101 โทรสาร 0 3434 0314 

           จึงเรียนมาเพื่อโปรดร่วมทำบุญตามจิตศรัทธา