วันอังคาร, 03 กันยายน 2562 14:50

โครงการจิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถาน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม นำโดยนายเจนวิทย์ ราชธา ตำแหน่งวิศวกรชำนาญการ, นางสาวมัทนา เพ็งสว่าง ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน, นางสาวอรอุมา ชาวนาวิก ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน ร่วมด้วยเจ้าหน้าที่จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหัดนครปฐม ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจสอบระบบไฟฟ้าของศาสนสถานต่างๆ ในพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ตามโครงการ"จิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถาน" เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในปีมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษกและเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี จำนวน 5 แห่ง ได้แก่

1. เวลา 9.30 น. ณ วัดหนองกระโดน ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

2. เวลา 10.30 น. ณ วัดบ้านยาง ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

3. เวลา 12.00 น. ณ วัดทัพยายท้าว ตำบลหนองปากโลง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

4. เวลา 13.30 น. ณ วัดรัตนรังสี ตำบลโพรงมะเดื่อ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

5. เวลา 14.00 น. ณ วัดหนองงูเหลือม ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม