วันอังคาร, 03 กันยายน 2562 15:05

โครงการจิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถาน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม นำโดยนายเจนวิทย์ ราชธา ตำแหน่งวิศวกรชำนาญการ, นางสาวณัฐยา คำผาสุข ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน, นางสาวศิริญา สงวนพันธุ์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ร่วมด้วยเจ้าหน้าที่จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหัดนครปฐม ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจสอบระบบไฟฟ้าของศาสนสถานต่างๆ ในพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ตามโครงการ"จิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถาน" เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในปีมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษกและเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี จำนวน 4 แห่ง ได้แก่

1. เวลา 9.20 น. ณ มัสยิดปากีสถาน (ปาทาน) ตำบลบ่อพลับ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

2. เวลา 10.30 น.ณ คริสจักรบำรุงธรรม ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

3. เวลา 13.00 น. ณ วัดพระคริสตกษัตริย์ ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

4. เวลา 13.20 น. ณ คริสจักรจีนนครปฐม ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม