วันพฤหัสบดี, 07 พฤษภาคม 2563 15:30

มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับศูนย์ปฏิบัติการโควิด (COVID-19) จังหวัดนครปฐม

วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นายชาญนะ เอี่ยมแสง รับมอบเครื่องอุปโภคบริโภคจากบริษัท บริษัท หลิ่งหนันสตีล จำกัด,  บริษัท เค พี ฟู้ดส์ จำกัด และหมู่บ้านมณฑาทิพย์ เพื่อส่งมอบให้กับศูนย์ปฏิบัติการโควิด (COVID-19) จังหวัดนครปฐม โดยมี นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม  และนายประเสริฐ โฆษิตพิรุณ อุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมรับมอบ ณ ห้องประชาสัมพันธ์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม