วันจันทร์, 04 พฤษภาคม 2563 15:31

การปฏิบัติการตรวจติดตามของคณะทำงานตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครปฐม ลงพื้นที่ตรวจอำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม

วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2563 คณะทำงานตรวจติดตามโรคฯ อำเภอดอนตูม ประกอบด้วย สำนักงานอุตสาหกรรม สำนักงานพระพุทธศาสนา สำนักงานพัฒนาชุมชน สำนักงานพลังงาน และสำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม ได้ลงพื้นที่ ตำบลสามง่าม ตำบลบ้านหลวง เพื่อตรวจติดตามคำสั่งจังหวัดถึงการผ่อนปรนมาตรการของสถานประกอบการเพื่อเฝ้าระวัง พร้อมคณะทำงานฯ ได้ให้คำแนะนำมาตรกรผ่อนปรนต่างๆ ขอให้สถานประกอบการมีความตระหนักของการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยได้พบปะพูดคุยกับเจ้าของสถานประกอบการร้านเสริมสวย ร้านตัดผมชาย/หญิง ร้านอาหาร ร้านหมูกระทะ และตลาดนัดชุมชน จากการตรวจพบว่าสถานประกอบการมีการติดป้ายรับบัตรคิว มีกำหนดจุระยะห่าง ดเจ้าของร้านและลูกค้าใส่หน้ากากอนามัยขณะใช้บริการ มีเจลล้างมือ และมีสมุดลงชื่อพร้อมเบอร์โทรศัพท์ผู้มารับบริการ สำหรับตลาดนัดชุมชนมีกำหนดเขตพื้นที่และทางเข้าออกโดยมีการคัดกรอง และเจลล้างมือ ให้บริการ ส่วนชาวบ้านที่มาซื้อสินค้ามีการใส่หน้ากากอนามัยทุกคน