วันศุกร์, 08 พฤษภาคม 2563 14:09

การปฏิบัติการตรวจติดตามของคณะทำงานตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครปฐม ลงพื้นที่ตรวจอำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม

วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2563 คณะทำงานตรวจติดตามโรคฯ อำเภอดอนตูม ประกอบด้วย สำนักงานอุตสาหกรรม สำนักงานพระพุทธศาสนา สำนักงานพัฒนาชุมชน สำนักงานพลังงาน และสำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม ได้พร้อมด้วยปลัดอำเภอ (ฝ่ายความมั่นคง) ผู้กำกับ สภ.ดอนตูม และ กอ.รมน. จังหวัดนครปฐม ได้ลงพื้นที่ ตำบลสามง่าม ตำบลลำเหย และตำบลห้วยพระ เพื่อตรวจติดตามคำสั่งจังหวัดถึงการผ่อนปรนมาตรการของสถานประกอบการเพื่อเฝ้าระวัง พร้อมคณะทำงานฯ ได้ให้คำแนะนำมาตรกรผ่อนปรนต่างๆ ขอให้สถานประกอบการมีความตระหนักของการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ได้แก่ ร้านคลีนิครักษาสัตว์ ร้านซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านข้าวแกง ซุ้มวินมอร์เตอร์ไซด์ และบ่อตกปลาลุงเอก จากการตรวจพบว่าสถานประกอบการมีการติดป้ายรับบัตรคิว มีกำหนดจุระยะห่าง ดเจ้าของร้านและลูกค้าใส่หน้ากากอนามัยขณะใช้บริการ มีเจลล้างมือ และมีสมุดลงชื่อพร้อมเบอร์โทรศัพท์ผู้มารับบริการ มีกำหนดเขตพื้นที่และทางเข้าออกโดยมีการคัดกรอง และเจลล้างมือ ให้บริการ ส่วนผู้รับบริการใส่หน้ากากอนามัยทุกคน